หน้าหลัก อัลบัมรูปภาพ อัตราค่าที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว
 
พระตำหนักเมืองนคร  จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 บริเวณกิโลเมตรที่ 23–24 พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดล้อมร่มรื่นด้วยไม้ผลและไม้ประดับ พระตำหนักเมืองนครเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 8.00–17.00 น. เว้นวันพุธและเวลาที่พระราชวงศ์เสด็จประทับ โทร. 0 7539 6300

ตำหนักพระเจ้าตากสินมหาราชวัดเขาขุนพนม
อยู่ไม่ไกลจากพระตำหนักเมืองนครมีตำนานท้องถิ่นเล่าขานว่า วัดเขาขุนพนมนี้ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาประทับ และจำพรรษาในฐานะพระภิกษุ หลังจากสิ้นรัชกาลกรุงธนบุรี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2328 โดยที่ไม่ได้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ตามพระราชพงศาวดาร แต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับทหารคนสนิทหรือพระญาติ ที่มีรูปพรรณใกล้เคียงกันพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าากสินมหาราช ตั้งอยู่บนบริเวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา เมื่อขึ้นเขาตาม บันไดนาคประมาณ 10 เมตรจะพบพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ทางซ้ายมือ บริเวณ โดยรอบกุฎิมีซากกำแพงก่ออิฐเตี้ย ๆ
โดยในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเทศบาลตำบลพรหมโลกจะมีการจัดกิจกรรม"วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ต่อเนื่องไปจนถึง " วันทำบุญให้ทานไฟ " เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ในจุดภูมิประเทศที่เหมาะสมทั้งสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เช่น เรื่องหิน ดิน ภูเขา ลำคลอง สัตว์ พืช ฯลฯ นอกจากสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมแล้ว ยังเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่สาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โทร. 0-7539-6363
   น้ำตกกรุงชิง ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาว จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาของชื่อ กรุงชิง มาจากพรรณไม้ชนิดชนิดหนึ่งในตระกูลปาล์ม ชื่อว่า "ต้นชิง" ที่มีอยู่มากมายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
จากที่ทำการอุทยานฯ นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้า เพื่อเข้าไปชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (ไป-กลับ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เส้นทางบางช่วงเป็นทางลาดชัน แต่ก็ไม่มากนัก สามารถเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้อย่างสะดวก

   น้ำตกกรุงชิง ประกอบไปด้วยน้ำตก 6 ชั้น มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อันได้แก่ หนามมัดแพ หนานฝนแสนห่า หนานปลิว หนานโจร หนานต้นตอ หนานวังเรือบิน ชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุดคือ หนานฝนแสนห่า มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 100 เมตร กระแสนน้ำไหลผ่านทิ้งตัวลงมาสู่เบื้องล่าง ซึ่งเป็นแอ่งน้ำตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกพรหมโลก เป็นน้ำตกที่ใกล้อำเภอเมืองมากที่สุด จากสี่แยกนอกท่าเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงสาย4132น้ำเกิดจากเทือกเขาหลวงจัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่ใสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานาชนิดน้ำตกพรหมโลก จึงเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีสายน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผา ชั้นลดหลั่นกันมามีลานหินกว้างเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนแอ่งน้ำบางแห่งลึกและเป็นวังน้ำวน นักท่องเที่ยวจึงควรจะระมัดระวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2502ได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และ ส.ก.ไว้ที่หน้าผาของน้ำตก
น้ำตกอ้ายเขียว หรือในเขียว  ต้นน้ำเกิดจากเขาหลวงเช่นกัน มีทั้งหมด 15 ชั้น เช่น หนานช่องไทร หนานบังใบ หนานไม้ไผ่ หนานเสือผ่าน หนานบุปผาสวรรค์ หนานหินกอง หนานหัวช้าง หนานไทรกวาดลาน หนานฝาแฝด สภาพทั่วไปยังคงเป็นป่าทึบ สองข้างทางเข้าน้ำตกเป็นสวนพลู ชาวนครเรียกว่า "พลูปากหราม" เพราะมีรสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม การเดินทางไปชมน้ำตกควรจะไปในช่วงหน้าฝนเพราะน้ำจะไหลแรงเป็นสายสีขาวจากผาสูง ดูสดชื่น และหากจะชมทิวทัศน์ยอดเขาหลวงซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,835 เมตร ควรไปชมที่น้ำตกแห่งนี้
น้ำตกสองรัก (น้ำตกวังลุง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ มาจากสายน้ำสองสายมาบรรจบกันเป็นน้ำตกสองรัก ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ประมาณ 12 กิโลเมตร
วัดพรหมโลก เดิมชื่อว่าวัดหัวทุ่ง อยู่ในพื้นที่ 44 ไร่ 2 วา วัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2325 ภายในวัดมีรูปภาพฝาฝนังตั้งแต่เริ่มสร้างวัด มีรูปปูนปั้นหลวงปู่พรหมโลกศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ผู้คนเคารพนับถือ ภายในวัดมีการให้พยาบาลผู้ถูกงูพิษกัด โดยการใช้ยาสมุนไพร
วัดเขาขุนพนม เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวนครศรีธรรมราชรู้จักกันมาแต่โบราณ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขุนพนมห่างจากถนนสายนครศรีธรรมราช - นพพิตำ ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัดมีโบราณสถานศิลปวัตถุพระพุทธรูปโบราณศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

 
แล
ะสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายที่รอทุกท่านมาสัมผัส
 


โฮมสเตย์ในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
ในหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ
กับความเป็นส่วนตัวที่เงียบสงบ
ไปกับเรา
  "พรหมคีรีโฮมสเตย์"
 

 
พรหมคีรีโฮมสเตย์ : 71/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ : 089-8675108 , 086-5942605